Consideracions previes.

.
 • Agregar a Technorati
 • Agregar a Del.icio.us
 • Agregar a DiggIt!
 • Agregar a Yahoo!
 • Agregar a Google
 • Agregar a Meneame
 • Agregar a Furl
 • Agregar a Reddit
 • Agregar a Magnolia
 • Agregar a Blinklist
 • Agregar a Blogmarks

La falta d'un manual basic sobre valencianisme i la falta de formacio elemental de la gent, sobre tot de la mes jove, m'ha dut a mamprendre la redaccio d'este breu manual, que preten omplir eixe buit.

La gent jove te per se el sentiment valencianiste inculcat en son ambit familiar, pero es troba desamparada i bloquejada pel "handicap" que supon el cientifisme que li venen professors i educadors.

Estos, aprofitant les seues tribunes privilegiades, les aules, i l’ascendencia que tenen sobre els alumnes, fan us i abus de la seua autoritat tergiversant tot lo que volen, davant de l'inocencia d'uns adolescents incapaços de respondre, a no ser que des dels seus sentiments arrelats en el fondo del cor.

Ad ells i a tots els que vullguen tindre unes nocions basiques sobre les caracteristiques que conformen l’identitat nacional d'este poble valencià, tan i tant humillat i bandejat, va dirigit especialment est opuscul.

No pretenc ser exhaustiu, ni donar abundant informacio, per aixo he dit ans que era un opuscul, encara que si que pretenc donar bibliografia complementaria, per a que la gent indague i complete la seua formacio.

Aço a soles es la porta al pensament i fonament valencianistes. Una porta oberta, a un mon ple de costum i tradicio, d'un poble com el nostre (sense patria reconeguda) que lluita per no perdre ses arrels perdudes en la fosca nit dels temps.

Si tu eres un valencianiste curtit en mil batalles dialectiques durant molts anys, no et caldra dependre't el manual, si no que te servirà com a un repas permanent d'allo que ya saps, i que espere que este quadern et refrescarà i te mantindra sempre viu. Si no ho eres, est opuscul pot servir-te per a reflexionar o, per lo manco, per a coneixer (de primera ma, i no a través de tercers) quínes son la fonamentacio i documentacio que substenta i defen el paradigma valencianista.

Caminem cap a un mon sense fronteres, a on l'uniformitat es fa patent, pero es en este nou mon, a on estan sorgint en força els nacionalismes, com a mida front a la creixent despersonalisacio que patim. Caminem cap a l'Aldea Global, a on cada poble aportarà les seues peculiaritats ad eixa aldea multicolor i multicultural, en la que tots voldrem ser universals, i a l'hora particulars. Mostrant l'orgull de pertanyer a comunitats chicotetes, que conformaran la rica biodiversitat que fara tan maravellos i espectacular este planeta blau.